China Travel Answer

Q: I have to travel zhengzhou in october-2007. Being muslim i am interested to know about the places where i can get a true muslim food at reasonable cost near "Huanghe Guest House & Resorts".

Here are some of the Muslim restaurants (in Chinese, Qingzhen Fandian or Qingzhen Canting) in Zhengzhou (with some phone numbers). Most of these are located in Jinshui Qu (Jinshui District), in which Huanghe Guest is located too (if by "Huanghe Guest House and Resort you mean Huanghe Yingbin Guan). Below you'll also find some infomation on mosques in Zhengzhou.

Donglaishun, 3851866

Zijinghua Da Jiudian, 3823827

Hongmao Zhai, Jingqi Road

Liyuan Jiudian, 5965014

Culiang Zhai Fandian, 5975086

Henan Guoji Fandian (Henan International Hotel), 5956600

Xingya Wenquan Jiudian (Xingya Hot Spring Hotel), 5979999

Qingzhen Yimanlou, 6322852

Hongyuzhai, 5942163

Yanrongyuan Shifu, 7976888

Sanbainian Zhai Shuanguo, 8974561

Songshan Fandian, 6822563

Jinfeng Qingzhenlou, 3833388

Qingxiangyuan Mingchi Cheng, 5555555

And here are some of the mosques (in Chinese, Qingzhensi) in Zhengzhou:

Xiaolou Qingzhensi, Erqi Guangchang (Erqi Square)

Luzheng Qingzhensi, Yuyuanli

Beida Qingzhensi, Shangcheng Lu (Shangcheng Road)

Huayuanjie Qingzhensi, Dehuajie (Dehua Street)

Nanxiajie Qingzhensi, Nanxia Jie (Nanxia Street)

Beixia Jie Qingzhensi, Beixiajie (Beixia Street)

Fumenli Qingzhensi, Chengnan Lu (Chengnan Road)